فرم نظر سنجی
شرکت کنندگان محترم
خواهشمند است با اعلام نظرات خود در خصوص دوره های آموزشی برگزار شده از نقطه نظر محتوا، اساتید و
نحوه ی اجرا ما را در برگزاری هرچه بهتر دوره های تخصصی تر یاری نماید.
فصل رديف موضوع بسيار خوب خوب متوسط ضعیف بسيار ضعیف
ارزیابي دوره آموزشي
نظم و ترتیب
1 برگزاری و حضور به موقع در کلاس
2 نحوه اداره کلاس
عملکرد تدریس استاد
3 مشخص بَودى اّهداف آموزشي دوره
4 رعایت توالی و انسجام مطالب
5 نحوه بیان و انتقال مفاهیم
6 کاربردی بودن مطالب ارائه شده
7 تازگی و نو بودن مطالب
8 تسلط در پاسخگَويي بِه ابْهامات ٍ و سَواالات
9 استقبال ٍ از ًنظرات، پيشٌْنهادّات و ٍ اًنتقادات
10 میزان استفاده از مثال های کاربردی در طول تدریس
ارزیابی عملکرد آموزش و منابع انسانی
11 شیوه اطلاع رسانی برگزاری دوره
12 زمان برگزاری دوره
13 شیوه ثبت نام
14 نحوه برخورد مجریان دوره با شرکت کنندگان
15 کیفیت محل برگزاری دوره
16 مدت زمان برگزاری دوره
17 نظم و ترتیب در برگزاری دوره
ارزیابی کلی 18 ارزیابی کلی شرکت کنندگان از دوره
لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم بفرمایید.
خواهشمند است چنانچه ضرورتی در خصوص تدوین و برگزاری دوره ای جدید می بینید اعلام بفرمایید.

  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران،محفوظ می باشد، هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد